ד''ר י. דלין
שילוב המחשב
בחינוך המתמטי
(1990)

 

 


דף הבית

אודותינו

תוכנות לביה"ס היסודי

תוכנות לחט"ב

תוכנות לחט"ע

מחירים ורכישה

יצירת קשר

תמיכה טכנית

תמיכה פדגוגית
 

 

 

תנאי שימוש בתוכנה


אם בחרת לבחון את התוכנה לתקופת ניסיון של 15 יום, עליך לדעת, שיש באפשרותך לעשות זאת פעם אחת בלבד. השימוש בתקופת הניסיון אף הוא כפוף לתנאי רישיון השימוש שלהלן.

1. הרכישה היא של רישיון שימוש בתוכנה לתקופה של שנה בלבד מיום הרכישה, אלא אם נאמר אחרת בכפוף לתנאי השימוש בתוכנה. הרכישה אינה רכישת בעלות על התוכנה.

2. לפני הורדת התוכנה למחשב או השימוש בה יש לקרוא בעיון ולהסכים לתנאי השימוש בתוכנה המפורטים להלן.

3. הורדת התוכנה למחשב או השימוש בה כמוהם כהסכמה לכל האמור לתנאי השימוש והתחייבות לנהוג על פיהם כולל התחייבות לשמור על זכויות היוצרים של דלין.

4. התוכנה מוגנת. חל איסור חמור על פריצת ההגנות. פריצת ההגנות ו/או העברת תוכנה פרוצה/לא מוגנת לגורם או לאדם כלשהו הינה עבירה פלילית ואזרחית על כל המשתמע מכך.

5. הרוכש מתחייב לשמור על זכויות היוצרים של התוכנה. הרוכש מודע לכך כי - אי שמירה על זכויות היוצרים ועל האמור בתוכנה הינם עבירה על כל המשתמע מכך.

6. רכישת זכות השימוש בתוכנה הינה לשימוש הרוכש בלבד ולתקופת הרכישה בלבד.

7. המשתמש מתחייב שלא להעביר את זכויות השימוש בתוכנה לאדם אחר.

8. הרוכש מתחייב שלא לעשות שימוש מסחרי בתוכנה ו/או בתדפיסים שנעשו באמצעות התוכנה ושלא לעשות שימוש כלשהו שאינו לצרכיו האישיים, אלא אם ניתנה לו הרשאה בכתב לעשות זאת ע"י בעלי זכויות היוצרים.

9. תדפיסי התוכנה כוללים ציון שם התוכנה. חל איסור למחוק שם זה מהתדפיסים גם אם הם לשימוש המשתמש בלבד. אם השימוש הוא למטרות אחרות כלשהן - על המשתמש לקבל רשות מבעלי זכויות היוצרים.

10. רוכש זכויות השימוש בתוכנה מודע לביצועי התוכנה ולאמור לעיל ולא יוכל לטעון טענות כלשהן כלפי בעלי זכויות היוצרים של התוכנה.

11. השימוש בתוכנה נרכש לתוכנה כפי שהיא ("as is”) כאשר הרוכש מודע לביצועי התוכנה, למגבלותיהם, לאפשרויות שהתוכנה עלולה להכיל אי דיוקים, טעויות או באגים. המשתמש לא יוכל לטעון או לתבוע בגין מגבלות מעין אלה.

12. היות וניתן לך האפשרות לעשות הכרות מעמיקה עם התוכנה באמצעות המידע הרב המוצג באתר וכן יש באפשרותך להתנסות בתוכנה לפני ביצוע הרכישה, כמו כן, היות והרכישה מתבצעת ע''י הורדה מהאינטרנט מבלי יכולת להחזיר את המוצר, לפיכך ע''י השימוש בקוד ההפעלה הינך מסכים/מסכימה לכך שלא תקבל/י החזר כספי בגין הרכישה.

13. במקרה של שימוש לא מורשה בכרטיס האשראי שלך עליך להודיע על כך בתוך 30 יום כדי שנוכל לברר את הנושא. לאחר מועד זה לא תתקבל תלונה כלשהי. כמו כן אם השימוש הלא מורשה בכרטיס האשראי ייעשה ע''י בן משפחה שלך, לא תוכל/י לקבל החזרים ולא תתקבלנה תלונות כלשהן.

 

הזרה לעמוד הקודם                                                           לראשית העמוד

 

ד"ר י. דלין - שילוב המחשב בהוראה ובלימוד מתמטיקה
ת.ד. 17097 תל אביב, 61170 ; טל.: 09-9562371 ; פקס: 09-9514361

dalin@schoolmath.co.il