ד''ר י. דלין
שילוב המחשב
בחינוך המתמטי
(1990)

פונקציות טריגונומטריות - לוגו

מידע כללי

פונקציות בסיסיות

משולש ישר-זווית

משפט הסינוסים

משפט הקוסינוסים

דף הבית

אודותינו

תוכנות לביה"ס היסודי

תוכנות לחט"ב

תוכנות לחט"ע

מחירים ורכישה

יצירת קשר

תמיכה טכנית

תמיכה פדגוגית


התוכנה מורכבת מארבע חלקים עיקריים

לימוד והדגמת המשמעות והמהות של פונקציות הסינוס הקוסינוס והטנגנס
באופן דינמי ומומחש בעזרת מעגל יחידה.

     
הורדת תוכנה חינם
 ל- 60 יום

הסברים והדגמות מפורטות של אופן ביצוע חישובים טריגונומטריים במשולש ישר זווית, כולל :

  • הסבר והגדרת הפונקציות הטריגונומטריות באמצעות צלעות המשולש יישר הזווית וזוויותיו ;

  • חישוב הצלעות והזוויות כאשר נתונות שתי צלעות און זווית וצלע כלשה ;

  • פתרון בעיות בהתקשר למשולש יישר זווית לפי בחירת המשתמש.

חישובים טריגונומטריים במשולש כלשהו בעזרת משפט הסינוסים כולל הסבר והוכחת המשפט.

חישובים טריגונומטריים במשולש כלשהו בעזרת משפט הקוסינוסים כולל הסבר והוכחת המשפט.

המורה יכול ללמד פרונטלית או להפעיל התלמידים במעבדה.
התלמיד יכול ללמוד לבדו, להתנסות ולהיעזר בפתרונות המפורטים של דוגמאות מובנות ושל חישוב מפורט על פי ערכים (נתונים) רצויים המוזנים על ידו (להכנה ו/או לבדיקת שיעורי בית).

שמירה, הדפסה והעתקה: את כל הנ"ל ניתן לשמור בקבצים, להעביר בקלות למעבד תמלילים
(כמו Word®), או למצגת כדוגמת PowerPoint®, וכן להדפיס משם או ישירות מהתוכנה.

עזרה:
לתוכנה קיים מדריך למשתמש הניתן להדפסה וכן עזרה בצורת  Context-Sensitive Help.
 

 

ד''ר י. דלין - שילוב המחשב בהווראה ובלימוד מתמטיקה © 2014-1995