ד''ר י. דלין
שילוב המחשב
בחינוך המתמטי
(1990)

משוואות ריבועיות - לוגו

מידע כללי

המשוואה הכללית

המשוואה בצורת הריבוע השלם


דף הבית

אודותינו

תוכנות לביה"ס היסודי

תוכנות לחט"ב

תוכנות לחט"ע

מחירים ורכישה

יצירת קשר

תמיכה טכנית

תמיכה פדגוגית

התוכנה הינה סביבה הוראה ולמידה אינטראקטיבית דינמית-גרפית המיועדת ללימוד המשמעות האלגברית והגרפית של המשוואות הריבועיות.

התוכנה מתייחסת לשתי צורות של המשוואה הריבועית:
הצורה הכללית   y = ax2 + bx + c
צורת הריבוע השלם  y = a(x – xo)2 + yo, שבה: (xo , yo) הם השיעורים של קודקוד הפרבולה.

     
הורדת תוכנה חינם
 ל- 60 יום
     
 

שיעורים לדוגמה

 

סרטונים, המהווים רצף של
תצוגות גרפיות של התוכנה

המשתמש יכול לשנות את הפרמטרים וליצור משוואות כרצונו. בד בבד עם שינוי המשוואה חלים שינויים בגרף המייצג את המשוואה וכן בפתרונות ובמשמעותם (אם קיימים פתרונות). ניתן ללמוד באיזה תנאים ישנם פתרונות ובאיזה תנאים פתרונות אינם קיימים.
באמצעות צורת הריבוע השלם של המשוואה הריבועית, ניתן לראות ולהבין בפשטות את משמאות הפרמטרים שלה, המייצגים של הזזות אופקיות ואנכיות של קודקוד הגרף מראשית הצירים. ניתן להבין באופן מיידי ואינטואיטיבי מתי קיימים פתרון או פתרונות ומתי לא, ומדוע. ניתן לחשב באופן פשוט ומיידי את הפתרונות (כאשר הם קיימים).


לכן מומלץ להתרכז במשוואה בצורת הריבוע השלם ולהשתמש במשוואה זו גם להבנת המשמעות של הזזות, באשר חוקי ההזזות הם חוקים כלליים.

עבור כל צורת המשוואה הריבועית קיימות הדגמות בצורת סרטונים, המאפשרות ללמוד את ביצועי התוכנה ואת החשיבות הפדגוגית של השימוש בה.

שמירה, הדפסה והעתקה: את כל הנ"ל ניתן להעביר בקלות למעבד תמלילים (כמו Word®),
או למצגת כדוגמת PowerPoint®, וכן להדפיס משם או ישירות מהתוכנה.

עזרה:
לתוכנה קיים מדריך למשתמש הניתן להדפסה וכן עזרה בצורת  Context-Sensitive Help.

 

ד''ר י. דלין - שילוב המחשב בהווראה ובלימוד מתמטיקה © 2014-1995