ד''ר י. דלין
שילוב המחשב
בחינוך המתמטי
(1990)

משוואות הקווים הישרים - לוגו

מידע כללי

המשוואה המפורשת

המשוואה הכללית

סוגי משוואות נוספים


דף הבית

אודותינו

תוכנות לביה"ס היסודי

תוכנות לחט"ב

תוכנות לחט"ע

מחירים ורכישה

יצירת קשר

תמיכה טכנית

תמיכה פדגוגית


התוכנה הינה סביבה הוראה ולמידה אינטראקטיבית דינמית-גרפית המיועדת ללימוד המשמעות האלגברית והגרפית של משוואות הקווים הישרים. 

התוכנה מאפשרת ללמוד וללמד את הנושאים הבאים:

  • המשוואה המפורשת   y = ax + b

  • המשוואה הכללית      Ax + By = C

     
הורדת תוכנה חינם
 ל- 60 יום
     
 

שיעורים לדוגמה

 

סרטונים, המהווים רצף של
תצוגות גרפיות של התוכנה

  • משוואה עפ"י נקודה ושיפוע 
      
    y = a(x - xo) + yo

  • משוואה עפ"י שתי נקודות נתונות

  • משוואה עפ"י חיתוך עם הצירים    x/d + y/b = 1

בכל אחת מהצורות הנ''ל של המשוואה הליניארית ניתן לחקור את תכונות הפרמטרים של המשוואה והשפעתם על הישר. המשתמש יכול לשנות את הפרמטרים וליצור משוואות כרצונו. בד בבד עם שינוי המשוואה חלים שינויים בגרף המייצג את המשוואה וכן בחיתוך שלו עם הצירים ובשיפוע הישר.
 


עבור כל ייצוג קיימות הדגמות בצורת סרטונים, המאפשרות ללמוד את ביצועי התוכנה ואת החשיבות הפדגוגית של השימוש בה.

שמירה, הדפסה והעתקה: את כל הנ"ל ניתן להעביר בקלות למעבד תמלילים (כמו Word®),
או למצגת כדוגמת PowerPoint®, וכן להדפיס משם או ישירות מהתוכנה.

עזרה:
לתוכנה קיים מדריך למשתמש הניתן להדפסה וכן עזרה בצורת  Context-Sensitive Help

 

ד''ר י. דלין - שילוב המחשב בהווראה ובלימוד מתמטיקה © 2014-1995