ד''ר י. דלין
שילוב המחשב
בחינוך המתמטי
(1990)
גואומטריה אנליטית - לוגו
מידע כללי

קו ישר

מעגל

אליפסה

היפרבולה

פרבולה


דף הבית

אודותינו

תוכנות לביה"ס היסודי

תוכנות לחט"ב

תוכנות לחט"ע

מחירים ורכישה

יצירת קשר

תמיכה טכנית

תמיכה פדגוגית

התוכנה מאפשרת הוראה ולימוד המשמעות והתכונות של חתכים קוניים
ע''י התנסות וחקירה.

     

התוכנה כוללת:

גיאומטריה אנליטית של הקו הישר
הגדרה ויצירת נקודות במישור; מרחק בין נקודות; קווים ישרים; קווים מקבילים; ניצבים; קו מקביל או אנך לישר דרך נקודה נתונה; מרחק מנקודה לישר.

גיאומטריה אנליטית של מעגלים, אליפסות, היפרבולות ופרבולות

  • הגדרה, יצירה ותצוגה גרפית, כולל המוקדים והמדריכים.

  • שינוי דינמי של צורות אלה, יחד עם שינוי של המוקדים והמדריכים, ע"י שינוי רצוני של הפרמטרים במשוואות.

  • הצגה ומעקב של המרחקים מהמוקדים לגרף ומהגרף למדריכים, כולל סכומים ו/או יחס מרחקים, כדי ללמוד את המשמעות של החתכים הקוניים כמקומות גיאומטריים.

הכלים הדינמיים  כולל: נקודות, קטעים, קווים ישרים, מקבילים, ניצבים, משיקים, מיתרים, אנך מנקודה, משיק מנקודה חיצונית, זווית וחוצה זווית. מעקב דינמי שוטף על המידע ביחס לכלים הדינמיים, כולל משוואותיהם, ברמת דיוק גבוהה.

מערכת צירים כמותית מדוייקת, הניתנת לשליטה מלאה של המשתמש, באמצעות זום, גרירת צירים ושינוי סקלות.

שמירה, הדפסה והעתקה: את כל הנ"ל ניתן לשמור בקבצים, להעביר בקלות למעבד תמלילים
(כמו Word®), או למצגת כדוגמת PowerPoint®, וכן להדפיס משם או ישירות מהתוכנה.

עזרה:
לתוכנה קיים מדריך למשתמש הניתן להדפסה וכן עזרה בצורת  Context-Sensitive Help.
 

 

ד''ר י. דלין - שילוב המחשב בהווראה ובלימוד מתמטיקה © 2016-1995