שיעורי מתמטיX - מערכת שיעורים גראפיים-דינאמיים באלגברה, טריגונומטריה וחדו''א   

 
 
     
 

 

 

   
       
         
         
         
         
 

פונקצית x + sinx

(e)  
 

פונקצית x2 + sinx

(e)  
 

פונקצית xsinx

(e)  
 

פונקצית x2sinx

(e)  
 

פונקצית   sinx ) / x )

(e)  
 

פונקצית  (sin(1/ x

(e)  
     (e)  -  השיעור באנגלית    
 

פונקציות טריגונומטריות בסיסיות

 

פונקציות טריגונומטריות הפוכות

 

פעולות עם פונקציות טריגונומטריות

טראנספורמציות של גרף הפונקציה sinx

 

שילובים עם פונקציות טריגונומטריות

       
       
       
       
       
       
       
ד''ר י. דלין - שילוב המחשב בהווראה ובלימוד מתמטיקה © 2012-1995