שיעורי מתמטיX - מערכת שיעורים גראפיים-דינאמיים באלגברה, טריגונומטריה וחדו''א   

 
 
     
 

 

 

   
       
 

פונקצית  sinx  

(e)  
 

פונקצית  cosx

(e)  
 

פונקצית  tanx

(e)  
 

פונקצית tanx  כיחס  sinx / cosx

(e)  
     (e)  -  השיעור באנגלית    
         
         
         
         
         
         
 
 
 
 

פונקציות טריגונומטריות בסיסיות

 

פונקציות טריגונומטריות הפוכות

 

פעולות עם פונקציות טריגונומטריות

טראנספורמציות של גרף הפונקציה sinx

 

שילובים עם פונקציות טריגונומטריות

       
       
       
       
       
       
       
ד''ר י. דלין - שילוב המחשב בהווראה ובלימוד מתמטיקה © 2012-1995