- מערכת שיעורים גראפיים-דינאמיים באלגברה, טריגונומטריה וחדו''א   

 
 
     
 

 

 

     
 

פונקציות טריגונומטריות בסיסיות

 

פונקציות טריגונומטריות הפוכות

 

פעולות עם פונקציות טריגונומטריות

טראנספורמציות של גרף הפונקציה sinx

 

שילובים עם פונקציות טריגונומטריות

       
       
       
       
       
       
       
ד''ר י. דלין - שילוב המחשב בהווראה ובלימוד מתמטיקה © 2012-1995