שיעורי מתמטיX - מערכת שיעורים גראפיים-דינאמיים באלגברה, טריגונומטריה וחדו''א   

 
 
     
 

 

 

פונקציות וגרפים

 
       
         
         
 

פונקצית חזקה

   
 

פונקציות פולינומיאליות

   
 

פולינומים שונים במעלה שלישית והייצוג הגרפי שלהם

   
 

פולינומים אופייניים מהמעלה הרביעית והייצוג הגרפי שלהם

   
 

חקירת פרמטר a בפונקציה פולינומיאלית (f(x) = (x - 5)(x - a)(x + 3

   
 

נקודות קיצון של פונקצית פולינום במעלה שלישית

   
 

נקודות אפס ונקודות קיצון של פונקצית פולינום במעלה רביעית

   
         
         
 

הקו הישר והפונקציה הליניארית

 

הפונקציה הריבועית

 

פונקצית חזקה ופונקצית פולינום

פונקציות רציונאליות

 

פונקציות הערך המוחלט ואינטג'ר

 

פונקציות של משתנה בדיד

 

פונקציות אקספוננציאליות ולוגריתמיות

 

פונקציות הפוכות

 

אי-השוויונות והתכנון הליניארי

       
       
       
ד''ר י. דלין - שילוב המחשב בהווראה ובלימוד מתמטיקה © 2015-1995