שיעורי מתמטיX - מערכת שיעורים גראפיים-דינאמיים באלגברה, טריגונומטריה וחדו''א   

 
 
     
 

 

 

פונקציות וגרפים

 
             
 

כללי

       
 

המושג של שיפוע

       
 

המשוואה  y = mx + b

       
 

קווים מקבילים וקווים ניצבים

       
 

המשוואה  Ax + By = C

 

משמעות המשוואה הסטנדרטית   Ax +By = C

 
 

סוגים נוספים של משוואות

 

משמעות המשוואה Ax +By = C כאשר e A = 0)

 
 

חיתוך שני קווים ישרים

 

משמעות המשוואה Ax +By = C כאשר e B = 0)

 
         

שיפועי הישרים המיוצגים ע"י המשוואה הסטנדרטית (e)

 
         

חקירת נקודת החיתוך עם ציר  e)   y )

 
         

משוואות סטנדרטיות של הקווים המקבילים (e)

 
         

משוואות סטנדרטיות של ניצבים לישר נתון (e)

 
         

משוואות סטנדרטיות שקולות (e)

 
            (e)  -  השיעור באנגלית  
 
 
 
 

הקו הישר והפונקציה הליניארית

 

הפונקציה הריבועית

 

פונקצית חזקה ופונקצית פולינום

פונקציות רציונאליות

 

פונקציות הערך המוחלט ואינטג'ר

 

פונקציות של משתנה בדיד

 

פונקציות אקספוננציאליות ולוגריתמיות

 

פונקציות הפוכות

 

אי-השוויונות והתכנון הליניארי

       
       
       
       
ד''ר י. דלין - שילוב המחשב בהווראה ובלימוד מתמטיקה © 2015-1992