שיעורי מתמטיX - מערכת שיעורים גראפיים-דינאמיים באלגברה, טריגונומטריה וחדו''א   

 
 
     
 

 

 

פונקציות וגרפים

 
       
         
         
         
         
         
         
 

מבוא לפונקציות אקספוננציאליות

   
 

הפונקציה האקספוננציאלית מסוג  y = ax

   
 

מספר e ומשמעותו הגיאומטרית והממתמטית

   
 

משפחות פונקציות אקספונניאליות  y = ekx  ו-  y = kex

   
 

הפונקציה הלוגריתמית

   
 

חקירת תכונות של הפונקציה האקספוננציאלית ex

   
 

דוגמאות של גידול ודעיכה אקספוננציאליים

   
         
 

הקו הישר והפונקציה הליניארית

 

הפונקציה הריבועית

 

פונקצית חזקה ופונקצית פולינום

פונקציות רציונאליות

 

פונקציות הערך המוחלט ואינטג'ר

 

פונקציות של משתנה בדיד

 

פונקציות אקספוננציאליות ולוגריתמיות

 

פונקציות הפוכות

 

אי-השוויונות והתכנון הליניארי

       
       
       
       
       
       
       
ד''ר י. דלין - שילוב המחשב בהווראה ובלימוד מתמטיקה © 2015-1995