שיעורי מתמטיX - מערכת שיעורים גראפיים-דינאמיים באלגברה, טריגונומטריה וחדו''א   

 
 
     
 

 

 

פונקציות וגרפים

 
             
               
 

כללי

       
 

טרנספורמציות של גרף 

 

הזזה אופקית ומשמעותה

 
 

פונקציה ריבועית כמכפלה

 

הזזה אנכית ומשמעותה

 
 

חקירת פרמטרים  

 

הזזה משולבת - אופקית ואנכית - ומשמעותה

 
         

מתיחה וכווץ של הפונקציה הריבועית

 
         

משפחת פונקציות ריבועיות עם קודקוד בנקודה נתונה

 
               
               
               
               
 
 
 
 

הקו הישר והפונקציה הליניארית

 

הפונקציה הריבועית

 

פונקצית חזקה ופונקצית פולינום

פונקציות רציונאליות

 

פונקציות הערך המוחלט ואינטג'ר

 

פונקציות של משתנה בדיד

 

פונקציות אקספוננציאליות ולוגריתמיות

 

פונקציות הפוכות

 

אי-השוויונות והתכנון הליניארי

       
       
       
       
       
       
       
ד''ר י. דלין - שילוב המחשב בהווראה ובלימוד מתמטיקה © 2015-1995