שיעורי מתמטיX - מערכת שיעורים גראפיים-דינאמיים באלגברה, טריגונומטריה וחדו''א   

 
 
     
 

 

 

פונקציות וגרפים

 
             
               
 

כללי

       
 

טרנספורמציות של גרף 

       
 

פונקציה ריבועית כמכפלה

       
 

חקירת פרמטרים  

 

חקירת פרמטר  B  במשפחה   e y = x2 + Bx) 

 
         

חקירת פרמטר k במשפחה   (y = k(x2 + px + q

 
         

חקירת פרמטר A במשפחה  y = Ax2 + Bx + C

 
         

חקירת פרמטר C במשפחה  e)  y = Ax2 + Bx + C)

 
             (e)  -  השיעור באנגלית  
               
               
 
 
 
 

הקו הישר והפונקציה הליניארית

 

הפונקציה הריבועית

 

פונקצית חזקה ופונקצית פולינום

פונקציות רציונאליות

 

פונקציות הערך המוחלט ואינטג'ר

 

פונקציות של משתנה בדיד

 

פונקציות אקספוננציאליות ולוגריתמיות

 

פונקציות הפוכות

 

אי-השוויונות והתכנון הליניארי

       
       
       
       
       
       
       
ד''ר י. דלין - שילוב המחשב בהווראה ובלימוד מתמטיקה © 2015-1995