שיעורי מתמטיX - מערכת שיעורים גראפיים-דינאמיים באלגברה, טריגונומטריה וחדו''א   

 
 
     
 

 

 

פונקציות וגרפים

 
             
               
 

כללי

 

צורת הגרף של הפונקציה הריבועית

 
 

טרנספורמציות של גרף 

 

הפונקציה הריבועית בצורת השלמה לריבוע

 
 

פונקציה ריבועית כמכפלה

 

מציאת ערך של   x  לפי ערך של פונקציה  y

 
 

חקירת פרמטרים  

 

פיתרון משוואות ריבועיות

 
               
               
               
               
               
               
 
 
 
 

הקו הישר והפונקציה הליניארית

 

הפונקציה הריבועית

 

פונקצית חזקה ופונקצית פולינום

פונקציות רציונאליות

 

פונקציות הערך המוחלט ואינטג'ר

 

פונקציות של משתנה בדיד

 

פונקציות אקספוננציאליות ולוגריתמיות

 

פונקציות הפוכות

 

אי-השוויונות והתכנון הליניארי

       
       
       
       
       
       
       
ד''ר י. דלין - שילוב המחשב בהווראה ובלימוד מתמטיקה © 2015-1995