שיעורי מתמטיX - מערכת שיעורים גראפיים-דינאמיים באלגברה, טריגונומטריה וחדו''א   

 
 
     
 

 

 

פונקציות וגרפים

 
             
               
 

כללי

       
 

טרנספורמציות של גרף 

       
 

פונקציה ריבועית כמכפלה

 

משמעות של צורת המכפלה והייצוג הגרפי שלה (e) 

 
 

חקירת פרמטרים  

 

הפונקציה הריבועית כמכפלת שתי פונקציות ליניאריות. חלק ראשון (e)

 
         

הפונקציה הריבועית כמכפלת שתי פונקציות ליניאריות. חלק שני (e)

 
             (e)  -  השיעור באנגלית  
               
               
               
               
 
 
 
 

הקו הישר והפונקציה הליניארית

 

הפונקציה הריבועית

 

פונקצית חזקה ופונקצית פולינום

פונקציות רציונאליות

 

פונקציות הערך המוחלט ואינטג'ר

 

פונקציות של משתנה בדיד

 

פונקציות אקספוננציאליות ולוגריתמיות

 

פונקציות הפוכות

 

אי-השוויונות והתכנון הליניארי

       
       
       
       
       
       
       
ד''ר י. דלין - שילוב המחשב בהווראה ובלימוד מתמטיקה © 2015-1995