שיעורי מתמטיX - מערכת שיעורים גראפיים-דינאמיים באלגברה, טריגונומטריה וחדו''א   

 
 
     
 

 

 

פונקציות וגרפים

 
             
 

כללי

       
 

המושג של שיפוע

 

שיפוע קטע בין שתי נקודות נתונות ברביע הראשון  

 
 

המשוואה  y = mx + b

 

שיפוע של קטע אופקית וקטע אנכית

 
 

קווים מקבילים וקווים ניצבים

 

שיפוע קטע בין שתי נקודות נתונות - סיכום

 
 

המשוואה  Ax + By = C

 

שיפוע של קטע בין שתי נקודות כלשהן

 
 

סוגים נוספים של משוואות

 

השיפועים של הגרפים של פונקציות  y = mx 

 
 

חיתוך שני קווים ישרים

 

הגרפים ממשפחת  y = mx  כמייצגי פרופורציה  

 
               
               
               
               
 
 
 
 

הקו הישר והפונקציה הליניארית

 

הפונקציה הריבועית

 

פונקצית חזקה ופונקצית פולינום

פונקציות רציונאליות

 

פונקציות הערך המוחלט ואינטג'ר

 

פונקציות של משתנה בדיד

 

פונקציות אקספוננציאליות ולוגריתמיות

 

פונקציות הפוכות

 

אי-השוויונות והתכנון הליניארי

       
       
       
ד''ר י. דלין - שילוב המחשב בהווראה ובלימוד מתמטיקה © 2015-1992