שיעורי מתמטיX - מערכת שיעורים גראפיים-דינאמיים באלגברה, טריגונומטריה וחדו''א   

 
 
     
 

 

 

פונקציות וגרפים

 
             
 

כללי

       
 

המושג של שיפוע

       
 

המשוואה  y = mx + b

       
 

קווים מקבילים וקווים ניצבים

 

המשוואות של ישרים מקבילים   

 
 

המשוואה  Ax + By = C

 

המשוואות של ישרים ניצבים לישר נתון

 
 

סוגים נוספים של משוואות

 

הניצב לישר נתון אשר עובר דרת נקודה חיצונית

 
 

חיתוך שני קווים ישרים

 

מרחק נקודה מישר

 
               
               
               
               
 
 
 
 

הקו הישר והפונקציה הליניארית

 

הפונקציה הריבועית

 

פונקצית חזקה ופונקצית פולינום

פונקציות רציונאליות

 

פונקציות הערך המוחלט ואינטג'ר

 

פונקציות של משתנה בדיד

 

פונקציות אקספוננציאליות ולוגריתמיות

 

פונקציות הפוכות

 

אי-השוויונות והתכנון הליניארי

       
       
       
ד''ר י. דלין - שילוב המחשב בהווראה ובלימוד מתמטיקה © 2015-1992