שיעורי מתמטיX - מערכת שיעורים גראפיים-דינאמיים באלגברה, טריגונומטריה וחדו''א   

 
 
     
 

 

 

פונקציות וגרפים

 
             
 

כללי

       
 

המושג של שיפוע

       
 

המשוואה  y = mx + b

       
 

קווים מקבילים וקווים ניצבים

       
 

המשוואה  Ax + By = C

       
 

סוגים נוספים של משוואות

       
 

חיתוך שני קווים ישרים

 

תכונות נקודת החיתוך של שני ישרים ומשמעותה 

 
         

ישרים הנחתכים בנקודה משותפת (אלומת קווים)

 
         

פיתרון גרפי של שתי משוואות סטנדרטיות

 
               
               
               
 
 
 
 

הקו הישר והפונקציה הליניארית

 

הפונקציה הריבועית

 

פונקצית חזקה ופונקצית פולינום

פונקציות רציונאליות

 

פונקציות הערך המוחלט ואינטג'ר

 

פונקציות של משתנה בדיד

 

פונקציות אקספוננציאליות ולוגריתמיות

 

פונקציות הפוכות

 

אי-השוויונות והתכנון הליניארי

       
       
       
       
ד''ר י. דלין - שילוב המחשב בהווראה ובלימוד מתמטיקה © 2015-1992