שיעורי מתמטיX - מערכת שיעורים גראפיים-דינאמיים באלגברה, טריגונומטריה וחדו''א   

 
 
     
 

 

 

פונקציות וגרפים

 
             
 

כללי

 

נקודות על הקו האופקי. נקודות על הקו האנכי

 
 

המושג של שיפוע

 

משוואת הציר האנכי

 
 

המשוואה  y = mx + b

 

משוואת הציר האופקי

 
 

קווים מקבילים וקווים ניצבים

 

תכונות של נקודות המצויות על קו ישר

 
 

המשוואה  Ax + By = C

 

עיוות הסקלות והשפעתו על התצוגה הגרפית  

 
 

סוגים נוספים של משוואות

       
 

חיתוך שני קווים ישרים

       
               
               
               
               
 
 
 
 

הקו הישר והפונקציה הליניארית

 

הפונקציה הריבועית

 

פונקצית חזקה ופונקצית פולינום

פונקציות רציונאליות

 

פונקציות הערך המוחלט ואינטג'ר

 

פונקציות של משתנה בדיד

 

פונקציות אקספוננציאליות ולוגריתמיות

 

פונקציות הפוכות

 

אי-השוויונות והתכנון הליניארי

       
       
       
ד''ר י. דלין - שילוב המחשב בהווראה ובלימוד מתמטיקה © 2015-1992