שיעורי מתמטיX - מערכת שיעורים גראפיים-דינאמיים באלגברה, טריגונומטריה וחדו''א   

 
 
     
 

 

 

חקירת פונקציות

 
               
               
               
 

הזזת גרף

 

הזזה אופקית

 
 

שיקוף של גרף

 

דוגמאות של הזזה אופקית

 
 

כיווץ ומתיחה של גרף

 

הזזה אנכית

 
 

ישום חוקי גרפים כלליים

 

דוגמאות של הזזה אנכית

 
         

הזזה משולבת  (e)

 
         

דוגמאות של הזזה משולבת  (e)

 
         

החוקים הכלליים של הזזה - סיכום

 
         

אלומת קווים ישרים  (e)

 
         

המקום הגיאומטרי של קודקודי פרבולות  (e)

 
         

הזזת גרף של פונקציה אקספוננציאלית  (e)

 
         

הזזה אופקית של מעגל  (e)

 
         

הזזה אונכית ומשולבת של מעגל  (e)

 
             (e)  -  השיעור באנגלית  
 

מציאת ערך של פונקציה

 

נקודות אפס, נקודות קיצון ונקודות פיתול

 

חוקים כלליים של גרפי פונקציות

אי-הרציפות

 

פעולות עם פונקציות

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
ד''ר י. דלין - שילוב המחשב בהווראה ובלימוד מתמטיקה © 2012-1992