שיעורי מתמטיX - מערכת שיעורים גראפיים-דינאמיים באלגברה, טריגונומטריה וחדו''א   

 
 
     
 

 

 

חקירת פונקציות

 
               
               
               
 

הזזת גרף

       
 

שיקוף של גרף

 

שיקוף נקודות ביחס לצירים (e)

 
 

כיווץ ומתיחה של גרף

 

שיקוף נקודות ביחס לראשית הצירים (e)

 
 

ישום חוקי גרפים כלליים

 

שיקוף נקודות - סיכום (e)

 
         

שיקוף גרף - כללי (e)

 
         

שיקוף גרף של פונקציה זוגית (בהכנה)

 
         

שיקוף גרף של פונקציה אי-זוגית (בהכנה)

 
         

החוקים הכלליים של שיקוף - סיכום

 
         

דוגמאות נוספות של שיקוף (e)

 
             (e)  -  השיעור באנגלית  
               
 

מציאת ערך של פונקציה

 

נקודות אפס, נקודות קיצון ונקודות פיתול

 

חוקים כלליים של גרפי פונקציות

אי-הרציפות

 

פעולות עם פונקציות

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
ד''ר י. דלין - שילוב המחשב בהווראה ובלימוד מתמטיקה © 2012-1992