שיעורי מתמטיX - מערכת שיעורים גראפיים-דינאמיים באלגברה, טריגונומטריה וחדו''א   

 
 
     
 

 

 

חקירת פונקציות

 
       
         
 

נקודות אפס  (e)

   
 

סימן הפונקציה  (e)

   
 

נקודת מקסימום  (e)

   
 

תלילות גרף הפונקציה ושיפעי משיקים בקרבת נקודת מקסימום  (e)

   
 

נקודת מינימום  (e)

   
 

תלילות גרף הפונקציה ושיפעי משיקים בקרבת נקודת מינימום  (e)

   
 

עלית פונקציה  (e)

   
 

קומבינציות שונות של אזורי עליה/ירידת פונקציה וחיוביות/שליליות  (e)

   
 

נקודות קיצון מקומיות וגלובליות  (e)

   
 

נקודות פיתול - מבוא  (e)

   
     (e)  -  השיעור באנגלית    
 

מציאת ערך של פונקציה

 

נקודות אפס, נקודות קיצון ונקודות פיתול

 

חוקים כלליים של גרפי פונקציות

אי-הרציפות

 

פעולות עם פונקציות

       
       
       
       
       
       
       
ד''ר י. דלין - שילוב המחשב בהווראה ובלימוד מתמטיקה © 2012-1995