שיעורי מתמטיX - מערכת שיעורים גראפיים-דינאמיים באלגברה, טריגונומטריה וחדו''א   

 
 
     
 

 

 

חקירת פונקציות

 
               
               
               
               
               
 

שתי פונקציות ליניאריות

       
 

פונקציה ליניארית ופונקציה ריבועית

 

חיבור וחיסור  (e)

 
 

שתי פונקציות טריגונומטריות

 

כפל  (e)

 
         

חילוק  (e)

 
         

שורש ריבועי ממכפלה  (e)

 
             (e)  -  השיעור באנגלית  
               
               
               
 

מציאת ערך של פונקציה

 

נקודות אפס, נקודות קיצון ונקודות פיתול

 

חוקים כלליים של גרפי פונקציות

אי-הרציפות

 

פעולות עם פונקציות

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
ד''ר י. דלין - שילוב המחשב בהווראה ובלימוד מתמטיקה © 2012-1995