שיעורי מתמטיX - מערכת שיעורים גראפיים-דינאמיים באלגברה, טריגונומטריה וחדו''א   

 
 
     
 

 

 

חקירת פונקציות

 
       
         
         
         
 

סוגי אי-רציפות  (e)

   
 

חקירת פונקציה רציונאלית  (e)

   
 

דוגמאות נוספות של פונקציה רציונאלית  (e)

   
 

פונקציות טריגונומטריות  (e)

   
     (e)  -  השיעור באנגלית    
         
         
         
 

מציאת ערך של פונקציה

 

נקודות אפס, נקודות קיצון ונקודות פיתול

 

חוקים כלליים של גרפי פונקציות

אי-הרציפות

 

פעולות עם פונקציות

       
       
       
       
       
       
       
ד''ר י. דלין - שילוב המחשב בהווראה ובלימוד מתמטיקה © 2012-1995