שיעורי מתמטיX - מערכת שיעורים גראפיים-דינאמיים באלגברה, טריגונומטריה וחדו''א   

 
 
     
 

 

 

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי

 
       
         
 

המשמעות הגיאומטרי של האינטגרל של   f(x) = x

(e)  
 

המשמעות הגיאומטרי של האינטגרל של   f(x) = x2

(e)  
 

המשמעות הגיאומטרי של האינטגרל של שורש ריבועי של x

(e)  
 

המשמעות הגיאומטרי של האינטגרל בין שתי נקודות על הגרף

(e)  
 

גרף של פונקצית האינטגרל המסויים וקבוע האינטגרציה

(e)  
 

השוואה בין האינטגרציה הנומרית לבין הפונקציה של האינטגרל המסויים

(e)  
 

המושג של שטח מכוון

(e)  
 

השטח בין שני גרפים – חלק I

(e)  
 

השטח בין שני גרפים – חלק II

(e)  
 

פונקצית האינטגרל והנגזרת שלה

(e)  
 

פילוג נורמאלי

(e)  
     (e)  -  השיעור באנגלית    
 

נגזרות

 

אינטגרלים

       
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
ד''ר י. דלין - שילוב המחשב בהווראה ובלימוד מתמטיקה © 2012-1995