שיעורי מתמטיX - מערכת שיעורים גראפיים-דינאמיים באלגברה, טריגונומטריה וחדו''א   

 
 
     
 

 

 

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי

 
       
 

הקירוב הליניארי

   
 

המשיק כגבול של מיתר בין שתי נקודות קרובות

   
 

חקירה של תוספת הארגומנט  Dx

(e)  
 

הצגת גרף הפונקציה בעזרת משיק-יחידה

(e)  
 

חקירת נגזרת של פונקצית חזקה בעזרת נקודות (שיפוע , x)

(e)  
 

תכונות גיאומטריות של משיק לגרף הפונקציה  y = x2

(e)  
 

תכונות גיאומטריות של משיק לגרף הפונקציה  y = ax2

(e)  
 

תכונות גיאומטריות של משיק לגרף פונקציה ריבועית כלשהי

(e)  
 

גרף נגזרת הפונקציה

(e)  
 

המשמעות של נגזרת ראשונה ונגזרת שנייה

   
     (e)  -  השיעור באנגלית    
 

נגזרות

 

אינטגרלים

       
     
       
       
       
       
       
       
       
       
ד''ר י. דלין - שילוב המחשב בהווראה ובלימוד מתמטיקה © 2012-1995