ל ה מ ח ש ה ,   ל ה ת נ ס ו ת   ו ל ח ק י ר ה
ל ה ב נ ה ,   ל צ ב י ר ת   י ד ע ,   ל ח ש י ב ה   י צ י ר ת י ת  
ו ל ה צ ל ח ה   

 

   
מאושר ע''י משרד החינוך    

 
תוכנה רב-תכליתית להמחשה, להדגמה ולחקירה

התוכנה הטובה בעולם להוראה וללימוד מתמטיקה
בחינוך העל-יסודי בכל הכיתות ובכל הרמות. 
ת ב ד ק ו   ו ת י ו ו כ ח ו !

 


מערכת שיעורים גראפיים-דינאמיים
באלגברה, טריגונומטריה וחדו''א לחט''ב ולחט''ע
 

כ- 130 שיעורים - סרטונים, המהווים רצף של תצוגות גרפיות של תוכנת מתמטיX.

 
 
 
ד''ר י. דלין - שילוב המחשב בהווראה ובלימוד מתמטיקה © 2015-1995


ד''ר י. דלין - שילוב המחשב בהוראה ובלימוד מתמטיקה
רח' הרב קוק 49  הרצליה, 46243
    טל: 09-9562371 ;  פקס: 09-9514361
email: dalin@mathematix.co.il