- מערכת שיעורים גראפיים-דינאמיים בגיאומטריה של המישור

 
 
     
 

 

 

   
         
         
         
         
         
 

קטעים פרופורציוניים ומושג הדמיון

   
 

משפט תאלס

   
 

משפט דמיון ז.ז.

   
 

צלעות מקבילות במשולשים דומים

   
 

הרחבת משפט תאלס בהתייחס למשולשים

   
 

משפט דמיון צ.ז.צ.

   
 

משפט דמיון צ.צ.צ.

   
 

יחס גבהים ויחס שטחים של משולשים דומים

   
 

חוצי זווית במשולשים דומים ומעגלים חסומים על ידי משולשים דומים

   
 

האנכים האמצעיים של משולשים דומים והמעגלים החוסמים

   
 

תיכונים במשולשים דומים

   
 

מבוא

 

כללי

 

שטח משולש

משולשים חופפים

 

משולשים דומים

 

קטעים מיוחדים במשולש

 

משולשים ישרי זווית (בפיתוח)

 

תיכונים במשולש (בפיתוח)

 

משולשים - תוספות (בפיתוח)

       
       
       
       
         
ד''ר י. דלין - שילוב המחשב בהווראה ובלימוד מתמטיקה © 2013-1995


ד''ר י. דלין - שילוב המחשב בהוראה ובלימוד מתמטיקה
רח' הרב קוק 49  הרצליה, 46243
    טל: 09-9562371 ;  פקס: 09-9514361

email: dalin@mathematix.com