- מערכת שיעורים גראפיים-דינאמיים בגיאומטריה של המישור

 
 
     
 

 

 

   
         
         
         
         
         
         
 

חוצי זוווית במשולש

   
 

אנכים אמצעיים במשולש

   
 

תיכונים במשולש

   
 

גבהים במשולש

   
 

המיקום ההדדי של נקודות מיוחדות במשולש

   
 

נקודות מיוחדות במשולשים שווי צלעות

   
 

המרחקים מנקודה פנימית כלשהי לצלעות משולש שווה צלעות

   
 

תכונות של נקודות האמצע של צלעות משולש

   
 

מבוא

 

כללי

 

שטח משולש

משולשים חופפים

 

משולשים דומים

 

קטעים מיוחדים במשולש

 

משולשים ישרי זווית (בפיתוח)

 

תיכונים במשולש (בפיתוח)

 

משולשים - תוספות (בפיתוח)

       
       
       
       
         
ד''ר י. דלין - שילוב המחשב בהווראה ובלימוד מתמטיקה © 2013-1995


ד''ר י. דלין - שילוב המחשב בהוראה ובלימוד מתמטיקה
רח' הרב קוק 49  הרצליה, 46243
    טל: 09-9562371 ;  פקס: 09-9514361

email: dalin@mathematix.com