- מערכת שיעורים גראפיים-דינאמיים בגיאומטריה של המישור

 
 
     
 

 

 

   
         
         
 

סכום הזוויות במשולש

   
 

סיווג משולשים לפי זוויות

   
 

סיווג משולשים לפי צלעות

   
 

זווית חיצונית למשולש

   
 

בניית משולש שווי-שוקיים ומשולש שווי-צלעות

   
 

צלעות וזוויות במשולש

   
 

בניית משולש לפי אורכי שלוש צלעות

   
 

גבהים במשולש

   
 

משפט פיתגורס ותצוגתו הגראפית

   
         
         
         
 

מבוא

 

כללי

 

שטח משולש

משולשים חופפים

 

משולשים דומים

 

קטעים מיוחדים במשולש

 

משולשים ישרי זווית (בפיתוח)

 

תיכונים במשולש (בפיתוח)

 

משולשים - תוספות (בפיתוח)

       
       
       
       
         
ד''ר י. דלין - שילוב המחשב בהווראה ובלימוד מתמטיקה © 2013-1995


ד''ר י. דלין - שילוב המחשב בהוראה ובלימוד מתמטיקה
רח' הרב קוק 49  הרצליה, 46243
    טל: 09-9562371 ;  פקס: 09-9514361

email: dalin@mathematix.com