- מערכת שיעורים גראפיים-דינאמיים בגיאומטריה של המישור

 
 
     
 

 

 

   
         
         
         
         
 

חפיפת משולשים לפי צלע-זווית-צלע

   
 

חפיפת משולשים לפי צלע-זווית-צלע - הוכחה גרפית

   
 

חפיפת משולשים לפי זווית-צלע-זווית - הוכחה גרפית

   
 

חפיפת משולשים לפי צלע-צלע-צלע

   
 

חפיפת משולשים לפי צלע-צלע-צלע - הוכחה גרפית

   
 

חפיפת משולשים לפי צלע-צלע וזווית שמול הצלע הגדולה - הוכחה גרפית

   
 

משולשים חופפים - סיכום

   
         
         
         
 

מבוא

 

כללי

 

שטח משולש

משולשים חופפים

 

משולשים דומים

 

קטעים מיוחדים במשולש

 

משולשים ישרי זווית (בפיתוח)

 

תיכונים במשולש (בפיתוח)

 

משולשים - תוספות (בפיתוח)

       
       
       
       
         
ד''ר י. דלין - שילוב המחשב בהווראה ובלימוד מתמטיקה © 2013-1995


ד''ר י. דלין - שילוב המחשב בהוראה ובלימוד מתמטיקה
רח' הרב קוק 49  הרצליה, 46243
    טל: 09-9562371 ;  פקס: 09-9514361

email: dalin@mathematix.com