- מערכת שיעורים גראפיים-דינאמיים בגיאומטריה של המישור

 
 
     
 

 

 

   
         
         
 

מצולעים רגילים ומצולעים משוכללים

   
 

הזוויות הפנימיות של מצולע משוכלל

   
 

סכום הזוויות הפנימיות של מצולע כלשהו

   
 

הזוויות החיצוניות של מצולע משוכלל

   
 

סכום הזוויות החיצוניות של מצולע כלשהו

   
         
         
         
         
         
         
         
 

מרובעים

 

מצולעים אחרים

       
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
ד''ר י. דלין - שילוב המחשב בהווראה ובלימוד מתמטיקה © 2012-1995


ד''ר י. דלין - שילוב המחשב בהוראה ובלימוד מתמטיקה
רח' הרב קוק 49  הרצליה, 46243
    טל: 09-9562371 ;  פקס: 09-9514361

email: dalin@mathematix.com