- מערכת שיעורים גראפיים-דינאמיים בגיאומטריה של המישור

 
 
     
 

 

 

   
         
         
 

בניית קטעים מיוחדים במשולש

   
 

בניית מלבן

   
 

בניית ריבוע

   
 

בניית מקבילית לפי אורכי שתי צלעות נתונים

   
 

בניית מקבילית לפי אורכי שתי צלעות ואלכסון

   
 

בניית מקבילית לפי אורכי שתי צלעות וגובה

   
         
         
         
         
         
         
 

בניות בסיסיות

 

משולשים ומרובעים

 

מעגלים

     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
ד''ר י. דלין - שילוב המחשב בהווראה ובלימוד מתמטיקה © 2012-1995


ד''ר י. דלין - שילוב המחשב בהוראה ובלימוד מתמטיקה
רח' הרב קוק 49  הרצליה, 46243
    טל: 09-9562371 ;  פקס: 09-9514361

email: dalin@mathematix.com