- מערכת שיעורים גראפיים-דינאמיים בגיאומטריה של המישור

 
 
     
 

 

 

   
         
         
         
 

מציאת מרכז המעגל

   
 

מציאת קוטר למעגל שמרכזו לא ידוע

   
 

בניית משיק למעגל

   
 

בניית משיק למעגל דרך נקודה חיצונית

   
         
         
         
         
         
         
         
 

בניות בסיסיות

 

משולשים ומרובעים

 

מעגלים

     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
ד''ר י. דלין - שילוב המחשב בהווראה ובלימוד מתמטיקה © 2012-1995


ד''ר י. דלין - שילוב המחשב בהוראה ובלימוד מתמטיקה
רח' הרב קוק 49  הרצליה, 46243
    טל: 09-9562371 ;  פקס: 09-9514361

email: dalin@mathematix.com