- מערכת שיעורים גראפיים-דינאמיים בגיאומטריה של המישור

 
 
     
 

 

 

   
         
 

בניית זווית השווה לזווית נתונה

   
 

בניית חוצה זווית

   
 

בניית אנך אמצעי לקטע

   
 

בניית אנך לישר מנקודה חיצונית

   
 

בניית מקביל לישר דרך נקודה חיצונית

   
 

בניית מקביל לישר דרך נקודה חיצונית - 2

   
 

חלוקת קטע למספר נתון של קטעים שווים

   
         
         
         
         
         
         
 

בניות בסיסיות

 

משולשים ומרובעים

 

מעגלים

     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
ד''ר י. דלין - שילוב המחשב בהווראה ובלימוד מתמטיקה © 2012-1995


ד''ר י. דלין - שילוב המחשב בהוראה ובלימוד מתמטיקה
רח' הרב קוק 49  הרצליה, 46243
    טל: 09-9562371 ;  פקס: 09-9514361

email: dalin@mathematix.com