- מערכת שיעורים גראפיים-דינאמיים בגיאומטריה של המישור

 
 
     
 

 

 

   
         
         
         
 

בניית מעגל חוסם למשולש נתון

   
 

חסימת מעגל ע''י משולש

   
 

מעגלים חוסמים ומעגלים חסומים במשולשים שונים

   
 

מרובע החסום במעגל

   
 

הזוויות הפנימיות של מצולע משוכלל

   
 

מעגל החסום במרובע

   
 

מעגלים החוסמים מרובעים שונים

   
 

מעגלים החוסמים מרובעים שונים

   
 

מצולעים משוכללים ומעגלים חסומים וחוסמים (בפיתוח)

   
         
         
 

זוויות, קשתות, מיתרים, משיקים

 

משיקים משותפים של שני מעגלים

 

מעגלים חוסמים ומעגלים חסומים

     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
ד''ר י. דלין - שילוב המחשב בהווראה ובלימוד מתמטיקה © 2012-1995


ד''ר י. דלין - שילוב המחשב בהוראה ובלימוד מתמטיקה
רח' הרב קוק 49  הרצליה, 46243
    טל: 09-9562371 ;  פקס: 09-9514361

email: dalin@mathematix.com