- מערכת שיעורים גראפיים-דינאמיים בגיאומטריה של המישור

 
 
     
 

 

 

   
         
         
 

קו המרכזים של שני מעגלים נחתכים

   
 

מיקום חדדי של שני מעגלים ומשיקים משותפים

   
 

משיקים משותפים חיצוניים של שני מעגלים לא נחתכים

   
 

משיקים פנימיים משותפים של שני מעגלים לא נחתכים

   
         
         
         
         
         
         
         
         
 

זוויות, קשתות, מיתרים, משיקים

 

משיקים משותפים של שני מעגלים

 

מעגלים חוסמים ומעגלים חסומים

     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
ד''ר י. דלין - שילוב המחשב בהווראה ובלימוד מתמטיקה © 2012-1995


ד''ר י. דלין - שילוב המחשב בהוראה ובלימוד מתמטיקה
רח' הרב קוק 49  הרצליה, 46243
    טל: 09-9562371 ;  פקס: 09-9514361

email: dalin@mathematix.com