- מערכת שיעורים גראפיים-דינאמיים בגיאומטריה של המישור

 
 
     
 

 

 

   
         
 

זווית היקפית וזווית מרכזית במעגל

   
 

זוויות, קשתות ומיתרים במעגל

   
 

מיתרים וזוויות

   
 

זווית היקפית הנשענת על קוטר מעגל

   
 

מיתרים ומרכז המעגל

   
 

מיתרים נחתכים

   
 

המשיק למעגל ותכונותיו

   
 

זווית בין משיק ומיתר

   
 

משיק וחותך הנחתכים מחוץ למעגל

   
 

הזווית בין שני חותכים הנחתכים מחוץ למעגל

   
         
         
         
 

זוויות, קשתות, מיתרים, משיקים

 

משיקים משותפים של שני מעגלים

 

מעגלים חוסמים ומעגלים חסומים

     
       
       
       
       
       
       
       
       
ד''ר י. דלין - שילוב המחשב בהווראה ובלימוד מתמטיקה © 2012-1995


ד''ר י. דלין - שילוב המחשב בהוראה ובלימוד מתמטיקה
רח' הרב קוק 49  הרצליה, 46243
    טל: 09-9562371 ;  פקס: 09-9514361

email: dalin@mathematix.com