- מערכת שיעורים גראפיים-דינאמיים בגיאומטריה של המישור

 
 
     
 

 

 

     
 

זוויות, קשתות, מיתרים, משיקים

 

משיקים משותפים של שני מעגלים

 

מעגלים חוסמים ומעגלים חסומים

     
       
       
       
       
       
       
       
       
ד''ר י. דלין - שילוב המחשב בהווראה ובלימוד מתמטיקה © 2012-1995


ד''ר י. דלין - שילוב המחשב בהוראה ובלימוד מתמטיקה
רח' הרב קוק 49  הרצליה, 46243
    טל: 09-9562371 ;  פקס: 09-9514361

email: dalin@mathematix.com