- מערכת שיעורים גראפיים-דינאמיים בגיאומטריה של המישור

 
 
     
 

 

 

   
         
 

מושג הזווית ומדידתה

   
 

סוגי זוויות

   
 

כפולות של הזווית הישרה

   
 

מאונכות. מרחק מנקודה לישר

   
 

ישרים מקבילים וישרים נחתכים

   
 

מאונכות ומקבילות. ממלבן לריבוע

   
         
         
         
         
         
         
         
 

מושגי יסוד

 

זוויות וישרים - הרחבה

       
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
ד''ר י. דלין - שילוב המחשב בהווראה ובלימוד מתמטיקה © 2013-1995


ד''ר י. דלין - שילוב המחשב בהוראה ובלימוד מתמטיקה
רח' הרב קוק 49  הרצליה, 46243
    טל: 09-9562371 ;  פקס: 09-9514361

email: dalin@mathematix.com