- מערכת שיעורים גראפיים-דינאמיים בגיאומטריה של המישור

 
 
     

 

 

ר ש י מ ת   ש י ע ו ר י ם

לרשימה הנושאים לחץ כאן
 

נקודות וישרים

 
 

מושג הנקודה בגיאומטריה

 
 

קווים, קרניים וקטעים

 
 

נקודות על קו

 
 

ישרים דרך שלוש נקודות

 
 

המרחק הקצר ביותר בין שתי נקודות

 
 

 

 
 

ישרים וזוויות

 
 

מושג הזווית ומדידתה

 
 

סוגי זוויות

 
 

כפולות של הזווית הישרה

 
 

זוויות צמודות

 
 

זוויות קודקודיות

 
 

מרחק מנקודה לישר

 
 

ישרים מקבילים וישרים נחתכים

 
 

זוויות בין ישרים מקבילים וחותך

 
 

הוכחת מקבילות של ישרים

 
 

מקבילים וניצבים

 
 

חוצה זווית ותכונותיו

 
 

חוצי זווית של זוויות צמודות

 
 

אנך אמצעי ותכונותיו

 
 

לראשית העמוד

 
 

משולשים

 
 

כללי

 
 

סכום הזוויות במשולש

 
 

סיווג משולשים לפי זוויות

 
 

סיווג משולשים לפי צלעות

 
 

זוויות חיצוניות של משולש

 
 

בניית משולש שווי-שוקיים ומשולש שווי-צלעות

 
 

צלעות וזוויות במשולש

 
 

בניית משולש לפי אורכי שלוש צלעות

 
 

גבהים במשולש

 
 

משפט פיתגורס ותצוגתו הגראפית

 
 

שטח משולש

 
 

שטח משולש ישר-זווית

 
 

שטח משולש חד-זווית

 
 

שטח משולש קהה-זווית

 
 

שטח משולש - סיכום

 
 

לראשית העמוד

 
 

משולשים חופפים

 
 

חפיפת משולשים לפי צלע-זווית-צלע

 
 

חפיפת משולשים לפי צלע-זווית-צלע - הוכחה גרפית

 
 

חפיפת משולשים לפי זווית-צלע-זווית - הוכחה גרפית

 
 

חפיפת משולשים לפי צלע-צלע-צלע

 
 

חפיפת משולשים לפי צלע-צלע-צלע - הוכחה גרפית

 
 

חפיפת משולשים לפי צלע-צלע וזווית שמול הצלע הגדולה - הוכחה גרפית

 
 

משולשים חופפים - סיכום

 
 

משולשים דומים

 
 

בניית משולשים לפי שלוש זוויות

 
 

משולשים דומים - כללי

 
 

מקבילות של צלעות במשולשים דומים

 
 

דוגמאות נוספות למשולשים דומים

 
 

שטחים של משולשים דומים

 
 

מעגלים חסומים במשולשים דומים

 
 

מעגלים חוסמים של משולשים דומים

 
 

תיכונים במשולשים דומים

 
 

לראשית העמוד

 
 

קטעים מיוחדים במשולש

 
 

חוצי זוווית במשולש

 
 

אנכים אמצעיים במשולש

 
 

תיכונים במשולש

 
 

גבהים במשולש

 
 

המיקום ההדדי של נקודות מיוחדות במשולש

 
 

נקודות מיוחדות במשולשים שווי צלעות

 
 

המרחקים מנקודה פנימית כלשהי לצלעות משולש שווה צלעות

 
 

תכונות של נקודות האמצע של צלעות משולש

 
 

 

 
 

מצולעים

 
 

מרובעים

 
 

המלבן ותכונותיו

 
 

הריבוע ותכונותיו

 
 

המקבילית ותכונותיה

 
 

מקבילית - מלבן - ריבוע

 
 

המעוין ותכונותיו

 
 

מקבילית - מעוין - ריבוע

 
 

הדלתון ותכונותיו

 
 

סכום הזוויות של מרובע כלשהו

 
 

מצולעים אחרים

 
 

מצולעים רגילים ומצולעים משוכללים

 
 

הזוויות הפנימיות של מצולע משוכלל

 
 

סכום הזוויות הפנימיות של מצולע כלשהו

 
 

הזוויות החיצוניות של מצולע משוכלל

 
 

סכום הזוויות החיצוניות של מצולע כלשהו

 
 

לראשית העמוד

 
 

מעגלים

 
 

זוויות, מיתרים, משיקים

 
 

המלבן ותכונותיו

 
 

הריבוע ותכונותיו

 
 

המקבילית ותכונותיה

 
 

מקבילית - מלבן - ריבוע

 
 

המעוין ותכונותיו

 
 

מקבילית - מעוין - ריבוע

 
 

הדלתון ותכונותיו

 
 

סכום הזוויות של מרובע כלשהו

 
 

משיקים משותפים של שני מעגלים

 
 

קו המרכזים של שני מעגלים נחתכים

 
 

מיקום חדדי של שני מעגלים ומשיקים משותפים

 
 

משיקים משותפים חיצוניים של שני מעגלים לא נחתכים

 
 

משיקים פנימיים משותפים של שני מעגלים לא נחתכים

 
 

מעגלים חוסמים ומעגלים חסומים

 
 

בניית מעגל חוסם למשולש נתון

 
 

חסימת מעגל ע''י משולש

 
 

מעגלים חוסמים ומעגלים חסומים במשולשים שונים

 
 

מרובע החוסם במעגל

 
 

הזוויות הפנימיות של מצולע משוכלל

 
 

מעגל חסום במרובע

 
 

מעגלים חוסמים ומעגלים חסומים במרובעים שונים

 
 

לראשית העמוד

 
 

בניות

 
 

בניות בסיסיות

 
 

בניית זווית השווה לזווית נתונה

 
 

בניית חוצה זווית

 
 

בניית אנך אמצעי לקטע

 
 

בניית אנך לישר מנקודה חיצונית

 
 

בניית מקביל לישר דרך נקודה חיצונית

 
 

בניית מקביל לישר דרך נקודה חיצונית - 2

 
 

חלוקת קטע למספר נתון של קטעים שווים

 
 

משולשים ומרובעים

 
 

בניית קטעים מיוחדים במשולש

 
 

בניית מלבן

 
 

בניית ריבוע

 
 

בניית מקבילית לפי אורכי שתי צלעות נתונים

 
 

בניית מקבילית לפי אורכי שתי צלעות ואלכסון

 
 

בניית מקבילית לפי אורכי שתי צלעות וגובה

 
 

מעגלים

 
 

מציאת מרכז המעגל

 
 

מציאת קוטר למעגל שמרכזו לא ידוע

 
 

בניית משיק למעגל

 
 

בניית משיק למעגל דרך נקודה חיצונית

 
 

לראשית העמוד

 
     
ד''ר י. דלין - שילוב המחשב בהווראה ובלימוד מתמטיקה © 2011-1995


ד''ר י. דלין - שילוב המחשב בהוראה ובלימוד מתמטיקה
רח' הרב קוק 49  הרצליה, 46243
    טל: 09-9562371 ;  פקס: 09-9514361

email: dalin@mathematix.com